Who am I / Ben Kimim

Emre Öztürk

Worked in various roles at Arçelik A.Ş. R&D and Marketing Departments for over 17 years, founded and managed the Innovation Department in the last 4 years. He has pioneered in many innovative features like the Auto program, Aquafusion detergent saving system, with his team during the Washing Machine R&D leadership period. He took part in development of many energy efficient products, worked on new programs and features that add value to people’s lives and received many rewards. He has 18 granted World / European patents. In his Innovation Management period, he worked on the challenge to define Arçelik’s innovation process in a customer centric fashion. He has led and orchestrated innovation efforts within the company and launched an innovation web portal accessible by every employee. He has contributed to the innovation culture by setting up innovation teams every year and taught many innovation ambassadors. He has collaborated with external companies to initiate projects to develop products and services that would generate new revenue.

He believes that innovation can be learned and successfully practiced. He devoted himself to clearing the misconceptions on the basics of innovation. He thinks that it is possible to obtain results from innovation thus works to introduce innovation to companies as a strategic capability to generate extra value. He founded NEWThings in 2016 with these ambitions in mind. NEWThings currently offers innovation trainings and project based R&D and  strategic innovation consultancy with its unique RFI (Results Focused Innovation) methodology to growth oriented companies.

Ozturk, on the other hand, gives speeches at social events and universities on the topic of innovation.

/

Arçelik A.Ş. Arge ve Pazarlama bölümlerinde çeşitli rollerde 17 yıldan uzun süre çalıştı, son 4 senede İnovasyon Bölümü’nü kurup yönetti.
Arçelik Çamaşır Makinesi Ürün Geliştirme ve Arge Liderliği döneminde, ekibiyle birlikte, Auto program ve Aquafusion detergent tasarruf sistemi gibi pek çok yeniliğin öncüsü oldu. Bu süreçte enerji verimli ürünler geliştirdi, kullanıcıya değer yaratan program ve özelliklerin tasarlanmasında çalıştı, bu yöndeki çalışmalara yön verdi ve ödüller aldı. Kendisine ait 18 adet Avrupa/Dünya patenti bulunmaktadır. İnovasyon Yöneticiliği döneminde, Arçelik’in inovasyon sürecinin müşteri odaklı şekilde tanımlanmasında çalıştı. Şirket içi inovasyon çalışmalarına liderlik etti ve bu yolda herkese açık bir inovasyon portalını devreye aldı. Her yıl kurduğu inovasyon ekipleriyle şirket içinde inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağladı, pek çok inovasyon elçisi yetiştirdi. Dış firmalarla çalışarak, yeni gelir alanı yaratacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde rol oynadı, projeler başlattı.
İnovasyonun temel kavramları üzerindeki karışıklığı gidermek, inovasyondan sonuç elde etmenin mümkün olduğunu göstermek ve şirketlerin hayatına inovasyonu yeni değer yaratabilecekleri stratejik bir yetenek olarak kazandırmak amacıyla 2016 yılında NEW Things’i kurdu. Halen NEWThings ile büyüme odaklı şirketlere, temel inovasyon eğitimleri ve SON (Sonuç Odaklı İnovasyon) metodolojisi ile proje bazlı inovasyon ve Arge danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
Öztürk, ayrıca, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda ve üniversitelerde inovasyon üzerine konuşmalar yapmaktadır.

Contact / İletişim

e-mail / e-posta: emre@neweverythink.com, emre@yenihersey.com
Web Site / Web Sitesi: www.yenihersey.com

0
Share / Paylaş