İnovasyon Ekosistemi Yapı Taşları

Kolomb büyük keşif gezisine çıkarken yanına 1 yıllık erzak almış. İlk olarak 1475’te büyük seyahat fikrini ortaya atmış ve ancak 1492’de yola çıkabilmiş. İspanya kraliçesi İsabella tarafından desteklenmiş. Dönemin sekstant ve usturlab gibi navigasyon aletlerini ve rüzgara karşı gidebilen karavela gemilerini kullanmış. Üç gemisinden yalnızca biri ile geri dönmüş ve bu, bütün seyahat masraflarını karşılayıp destekçilerini memnun etmiş. Dünya tarihinin en önemli ve üzerinde en çok yazılıp çizilen olaylarından biridir Bahamalar’ın Hindistan sanılarak Colomb tarafından keşfi. Buna karşın, Colomb’un seyahati öncesinde kimlerden teknik destek aldığı, İsabella ile görüşme şansını kimlerin sayesinde elde ettiği, ekibini nasıl seçtiği, finansörleri için cazip kâr argümanını nasıl ortaya koyduğu, kaç ülke hükümdarına sefer fikrinden bahsettiği, ilk seferinde kullandığı gemilerin maliyetinin Cordoba şehrinin vergileri içinden nasıl karşılandığı üzerinde pek durulmaz. Analoji olarak pek sevsek de, inovasyon bir yolculuk olduğundan daha çok bir ekosistem işidir.

İnovasyon ekosisteminin bileşenleri bugün başarılı inovasyonların arkasındaki itici güçtür. İyi bir inovasyon ekosisteminde, başlangıç aşamasında kamu destek mekanizmaları önemli rol oynasa da, sonraki aşamalarda diğer özel sektör bileşenlerinin devreye girmesi gerekir. Bugün iş literatürüne giren girişim sermayesi (VC, venture capital)  şirketi, ivmelendirici (accelerator) ve kuluçka merkezi (incubation center) gibi pek çok yeni terim sağlıklı bir inovasyon ekosistemi oluşturma çabalarının ürünüdür. Bu bileşenlerin (insan/bilim/fikir/sermaye/pazar) herhangi birinin eksikliği veya zayıflığı ülke ve şirketler olarak başarılı sonuçlara ulaşmamızı engelleyebilir. Bu alandaki en başarılı örnek olan, inovasyon fabrikası, Silikon Vadisi’nden de alınacak pek çok ders var. Günümüz firmaları ve inovasyon kuruluşları çok etkileşimli bu karmaşık ekosistem yapısını iyi anlamalı ve yollarını buna göre çizmelidir. Bu gerçekleştiğinde arkadan gelecek yeni girişimler için uygun iklim sağlanmış olacaktır.colomb

Daha fazla bilgi, görüş, soru, Görülecek İş Teorisi’ne dayanan Sonuç Odaklı İnovasyon (SON) yöntemiyle stratejik inovasyon danışmanlığı ve inovasyon eğitimleri için www.yenihersey.com ve emre@neweverythink.com

0
Share / Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *